محمد قلعگر

تگ طراحی سایت

نحوه طراحی مجدد وبسایت

نحوه طراحی مجدد وبسایت

ورود  به یک وب سایت که در حال حاضر به خوبی تاسیس شده  همیشه آسان نیست. برای شروع کننده ها، باید هنگام ارائه نظرات یا پیشنهادات در مورد مسیر جدید برای سایت، مراقب باشید که وارد چارچوب دیگران  (مشتری یا حتی طراح قبلی) نشوید. در مرحله دوم، مطالب زیادی در زمینه طراحی مجدد وجود دارد. نه تنها یک چرخش  اشتباه می تواند هویت نام تجاری ثابت شده را صدمه بزند، اما همچنین اختلال برای بررسی SEO وجود دارد